Home » Thời Trang » Cách Ngồi Thiền Tại Nhà Đúng Giải Pháp

Cách Ngồi Thiền Tại Nhà Đúng Giải Pháp

Số quy tắc cần thiết để ý Khi Tập Thiền Định.

– Không được mong đợi thiền định sẽ có kết quả ra sao, và không được chú ý gần mình đang diễn đến thứ gì, phải làm cho tâm trạng luôn không căng thẳng..Những gì Ngồi Thiền cần hiển lộ cho mọi người thì Thiền sẽ tập dạy đến các bạn
– Không căng thẳng, trong mong bất cứ điều gì, bởi vì luyện thiề không có tính chạy theo, cũng không có cố sức mạnh mẽ nào.Xin để sức ngồi thiền của mọi người thoải mái với thường xuyên, hãy cứ thoải mái cùng với thiền thở và thiền là gì
– Luyện Thiền 1 phương thức dễ chịu,nhẹ nhàng, không vội vã, rấp rút .Nên có điều kiện học cộng với nâng cao để có khả năng có được những thứ có ý nghĩa. Cần phải sự chịu khó

– Cần đánh giá 1 cách bình đẳng mọi việc cho dù bất kỳ cái gì diễn ra với mình
– giữ tâm trạng luôn nhẹ nhàng . Với tập luyện phương thức bỏ qua tất cả những chuyện đang xảy ra.
– Phải chấp thuận cộng thêm chịu những hiểu biết của chính mình, dù là kinh nghiệm bạn ghét.Không nên lên án chính bạn về các việc chuyện bạn đã không thành công.
– Thứ quan trọng I sẽ là bạn.Chính bạn sẽ không hoàn thiện, tuy vậy các bạn sẽ là hầu hết những gì các bạn sẽ tiến hàng với và cùng tiến trình trở thành 1 ai kia
– Hãy xem những ghập ghềnh sẽ là 1 khinh nghiệm cũng coi những khó khăn ấy là các trải nghiệm để học hỏi và trưởng thành.
– Không nên để cho mọi thứ ẩn chứa trong suy nghĩ. Tất cả các bạn không cần sẽ phải xử lý hết mọi thứ. Việc nghĩ lung tung sẽ không cức thoát mọi người thoát khỏi hố sâu. Luyện Thiền làm cho linh hồn mọi người được tĩnh lặng, nhẹ nhõm, làm bạn có thể giải thoát được những suy nghĩ, tạp chất không phải nên có
– Tuyệt đối đừng cho linh hồn mọi người dính vào sự tham vọng hay là ích kỉ vì nó sẽ tạo ra hàng rào giữa con người với con người, cũng sẽ làm bạn trở nên người bất thiện

Nguồn: kimtuthap.org/thien-dinh/phuong-phap-anapanasati.html