Home » Công nghệ » Google Sẽ Phát Triển Công Nghệ Pin Các Dòng Mới

Google Sẽ Phát Triển Công Nghệ Pin Các Dòng Mới

Khám Phá Công Nghệ Sạc Pin Nhanh Cho Điện Thoại Cao Cấp

Các Thành Tựu Về Công Nghệ Pin Mới Dưới Đây Được Giới Chuyên Gia Cảm Nhận Là Nắm Giữ Đa Dạng Triển Vọng Để Có Khả Năng Đảm Nhận Vai Trò Là Nguồn Từ Sạc Năng Lượng Mới Cho Trang Bị Kỹ Thuật Trong Thời Gian Sắp Tới. pin dự phòng

Pin nước tiểu: Quỹ Bill Gates Foundation đã tài trợ cho tìm hiểu của Bristol Robotic Laboratory để tạo ra pin có thể cung cấp năng lượng điện nhờ nước tiểu. Đây là công nghệ pin rất lạ và được cảm nhận là cực kỳ tiềm năng trong tương lai. Về nguyên lý hoạt động, pin nước tiểu (Urine powered battery) dùng một tế bào vi sinh vật Microbial Fuel Cell để thu thập nước tiểu, giai đoạn này phá vỡ một số hợp chất bên trong và tạo ra năng lượng.

các trang bị di động đem đến đa dạng thuận tiện cho khách. nhưng, 1 trong những trở ngại chính mà những công ty nên đương đầu hiện nay là thời gian sử dụng pin của thiết bị
Theo Chandra, mặc dù việc định hình, tìm hiểu, lập mô hình chưa đem tới một thay đổi lớn về thời lượng sử dụng pin, thì cũng cần tìm hiểu mức điện năng mỗi chủng loại thiết bị di động tiêu thụ.
việc này quan trọng vì 2 lý do sau. 1 là, nó sẽ giúp một số nhà nghiên cứu nhận ra và Cuối cùng là chỉnh sửa một số trường hợp bất phải thường cùng một số vấn đề về năng lượng, như khi nào 1 yếu tố nào đó đang tiêu thụ mức điện năng bất ngờ. Hai là, những mô hình làm cho những nhà nghiên cứu suy ra những giải thuật tiết kiệm điện năng.