Home » Công nghệ » Cách hạn chế dung lượng 3G trên iOS

Cách hạn chế dung lượng 3G trên iOS

Các mẹo vặt tiết kiệm chi phí 3G cho iPhone 6 plus

Sau đây là những thủ thuật nhỏ để người xài tùng tiệm dung lượng khi xài Internet nhờ 3G trên smartphone IOS – đặc biệt là iPhone, nhằm giúp cho người dùng không bị “méo mặt” khi thanh toán hóa đơn ĐT cuối tháng.

 

 

Chỉ update application bằng Wi-Fi. Truy cập vào thư viện application Google Play, chọn Menu > Cài đặt > Tự động cập nhật các application. Tại đây, bạn tuyển lựa “chỉ tự động cập nhật application thông qua Wi-Fi”. Bên cạnh đó, còn có tùy chọn “không tự động cập nhật ứng dụng”, nhưng ít được ưa chuộng hơn vì như thế, bạn phải update chương trình thủ công.
Chi tiết mời liên hệ nhấn vào đây